Golfová hra umí být neobyčejně zábavná, poutavá a překvapivě vzrušující, klade ale na hráče několik nároků. Odpálení míče samo o sobě není jednoduché, není ale ani tak těžké aby začátečník brzy nedokázal odpálit míč na vzdálenost mnoha desítek metrů. K tomu je ale nutné vědět několik základních informací o tom, jak golfovou hůl držet a jak se při švihu pohybovat. Pro odehrání celé golfové hry také potřebujete vědět, jak spočítat výsledky, a dále - jak se na golfovém hřišti pohybovat; na hřišti musí panovat určitý řád, aby se golfisté navzájem neohrožovali. Jednoduchou instruktáž ke všem těmto tématům poskytuje následující sekce.


Rozhodnete-li se golf zkusit, přijďte k nám do Golf institutu, praktické informace ohledně golfových sportovišť naleznete v této rubrice . Výklad zaběhlých golfových termínů (např. čemu se říká fervej, nebo večka) je v rubrice Golfový slovník. Poznamenejme, že golf lze hrát a trénovat celoročně - v zimě jsou k dispozici kryté haly (Indoory ).


Klasické golfové hřiště daleko za městem není zdaleka jediným typem sportoviště oblíbeným mezi golfisty. Především kvůli tréninku, ale i kvůli lepší dostupnosti se vyvinula pestrá paleta sportovišť, z nichž mnohá jsou přímo ideální pro nezávazné začátečnické pokusy s golfem. Prakticky v libovolném koutě republiky najdete golfový areál poskytující některý z těchto typů sportovišť:

 

SEZNAM SPORTOVIŠŤ

 

Cvičná louka (neboli Driving Range) - je nejčastějším místem tréninku golfistů všech úrovní i místem prvních golfových pokusů. Obvykle jde o louku s řadou odpalovacích míst umístěných v řadě na jejím okraji. Protože hráči trénují nejrůznější typy ran s různě vzdáleným místem dopadu míče, do prostoru louky před odpalovacími místy je vždy z bezpečnostních důvodů zakázán vstup. Na cvičné louce je obvykle také možné domluvit trénink s trenérem. Vždy je třeba dávat pozor na bezpečnost - přehlédnutá hůl ve švihu je stejně nebezpečná, jako letící míč.


Putting green (neboli cvičné jamkoviště) vs. Chipping green (jamkoviště pro trénink přihrávek, označováno též Approach Green či Pitching Green) - v obou případech jde o jamkoviště, tedy pečlivě střiženou uhlazenou plochu určenou pouze pro patování (v češtině se neujal vhodnější název), neboli dohrání míče do jamky po zemi. Hráči zde trénují především odhad tvaru a sklonu povrchu jamkoviště, které rozhodují o tom kudy a jak daleko míč doběhne a jestli při tom nemine jamku. V případě putting greenu se pouze patuje, v případě approach greenu se trénuje přesnost krátkých příher z blízkého okolí greenu kdy dráha doběhu míčku hraje hlavní roli. Povrch jamkoviště vyžaduje od hráčů určitou ohleduplnost - šoupání nohou či vysoké podpatky správci neuvidí rádi. Poznámka: cvičná jamkoviště jsou standardní součástí větších golfových areálů - proto je v Seznamu sportovišť na této stránce nerozlišujeme.


Veřejné hřiště - nejprve je třeba vysvětlit, že jde o zavádějící pojem. Prakticky všechna golfová hřiště jsou „veřejná", na řadě z nich je ale vyžadováno držení tzv. hendikepu (zkratkou HDC či HCP, obecně používané označení téhož je „mít zelenou kartu", zkráceně „ZK"), neboli držení golfového „řidičského průkazu", který zaručuje určitou minimální výkonnost a zkušenost hráče. Hřiště vyžadující od hráče handicap, nejsou pro začátečníky vhodná mimo jiné proto, protože by byla příliš těžká. Pojem „veřejné hřiště" se proto ustálil jako označení hřiště bez omezení výkonnosti hráče. Obvykle je takové hřiště kratší a zjednodušenou obdobou hřišť mistrovských, nabízí ale plnohodnotnou golfovou hru. Veřejná hřiště bývají navštěvována i pokročilými hráči z tréninkových důvodů. Pozn. vysvětlení pojmu handicap viz rubrika Golfový slovník.
- Pitch & Putt, popř. Chip & Putt, popř. „Krátké hřiště" či „Malé hřiště" - různé pojmy označující obvykle téměř totéž - totiž různé varianty výše popsaného veřejného hřiště.


Golfová akademie - je termín, označující souhrnně areál s více tréninkovými možnostmi, zejména pro trénink krátké hry okolo jamkoviště. Obvykle umožňuje trénovat příhry k vlajce z modelovaného terénu a různých překážek na krátké vzdálenosti (v řádu desítek metrů).


In-door - tréninková golfová sportoviště uvnitř budov, oblíbená zejména v zimě. Golfové haly poskytují většinou tréninkovou síť, do níž hráči míče tréninkově odpalují a putting green (jamkoviště) s provozem podobným jako v létě na cvičné louce. Některé in-doory nabízejí také „full-swing" golf, neboli počítačový simulátor umožňující reálnou hru na virtuálních hřištích, zpoplatněný obvykle hodinovou sazbou v řádu několika set korun.


Různé formy (out-door) tréninkových ploch jsou často soustředěné v jednom areálu, je také je obvyklé očekávat tyto plochy u všech velkých hřišť. Některé tréninkové areály vybírají vstupné (běžně do 100 Kč), jiné nikoliv. Na místě bývá možné si vypůjčit hůl (50 až 150 Kč), či sadu několika holí. Na cvičné louce se odpalují pouze vypůjčené míče, nejčastěji kus za 1 až 2Kč.


Tip: Než vyrazíte na golf, prohlédněte si také rubriku Zkuste hrát golf.

 

převzato z cgf.cz akce Zkus Golf

Upoutávka

Hledáme dětské talenty od 3 let po celý rok!!!