Co je to Osvědčení pro hru na golfovém hřišti

Ano, tušíte správně. Tento článek je na třaskavé téma Zelená karta alias Zkouška golfové způsobilosti alias Osvědčení pro hru na hřišti. Jako blesk z čistého nebe se totiž nedávno vyrojily zaručené zprávy o konci Zelené karty v Čechách. „No konečně“, oddechli si někteří. „Teď se do golfu konečně můžu pustit i já.“ Nebo: „Zbláznili se ti chlapi na ČGF, nebo co?“ Rozčilují se jiní. „To chtějí hlava nehlava pustit tisícovky nových hráčů na hřiště?“ Popudem k napsání tohoto článku byly i množící se dotazy nejen začínajících, ale hlavně zkušených hráčů.

SPORT BEZ BARIÉR

Golf je v mnoha ohledech svébytný sport. Nejenže skoro jako poslední na světě hráče staromilsky rozděluje na profesionály a amatéry, ještě po nich v našich středoevropských podmínkách na začátku jejich sportovní dráhy vyžaduje atestaci poměrně širokého spektra znalostí a dovedností. Je to, jako kdyby lyžař před nasednutím na lanovku musel na sousední loučce předvést krátký i dlouhý oblouk a elegantní kristiánku a ještě správně odpovědět na 17 z dvaceti otázek z první pomoci, meteorologie a topografie. Pokud by to někde skříplo, musel by své lyžařské nádobíčko sbalit a zkusit to znova třeba za týden. Připočteme-li k tomu nedávnou hladinu vstupních poplatků pro nové členy v řadě klubů, pochopíme, proč se golf v Čechách zatím nestal lidovým sportem. Jakkoliv dechberoucí je tempo růstu českého golfu v posledních několika letech, jeho dřímající potenciál je neskonale větší. Jen těch bariér na začátku nesmí být tolik.

 JAK TO JE DOOPRAVDY

Celý humbuk posledních dnů je spojen s Dodatkem III Soutěžního řádu ČGF. Až do roku 2007 tento dodatek popisoval proceduru nutnou k získání Zelené karty. V roce 2008 Zelenou kartu nahradila Zkouška golfové způsobilosti. No a v roce 2010 budeme téže skutečnosti, témuž obsahu ponovu říkat Osvědčení pro hru na hřišti. Až potud žádné drama. Proč tedy časopisy a internetové servery - s výjimkou golf.cz -  nehlásaly konec Zelené karty v Čechách už přede dvěma lety? Proč to činí až teď? Odpověď je zřejmá. Poprvé se z názvu vytratilo slovo zkouška. Byla zkouška na Zelenou kartu, Zkouška golfové způsobilosti a najednou bác - je tu Osvědčení pro hru na hřišti. Revoluce! Drtivá většina golfových novinářů (a bohužel i golfové veřejnosti) nepochopila, že ČGF Zelenou kartu či Zkoušku golfové způsobilosti neruší ani nezměkčuje, ale že se snaží o návrat k tradici. K tomu, že kmotrem začínajícího hráče nemusí nutně být jen profesionální trenér, u kterého si zaplatí několik hodin a posléze složí zkoušku. Právě tohle se bohužel stalo téměř dogmatem. ČGF zdůrazňuje, že kmotry začátečníků mohou stejně dobře být i jiní lidé - cvičitelé, kluboví funkcionáři nebo respektovaní a zkušení hráči. Ti všichni při hře s nováčkem dokážou posoudit, zda ví, jak se na hřišti správně chovat, co dělat, když míč zahraje do vodní překážky nebo do autu, či jaké jsou jeho herní schopnosti. Ti všichni budou mít důvěru a pověření svých klubů, aby se začínajícím golfistům věnovali a - bude-li vše v pořádku - aby jim vystavovali Osvědčení pro hru na hřišti. Svou osobní pověstí přitom budou garantovat (odtud název garant!), že do zeleného světa nepouštějí - s prominutím - lempla, ale naopak solidního a poučeného hráče, s nímž bude radost se potkávat na hřištích.

 NA HŘIŠTĚ LEVNĚJI NEŽ DŘÍV

Podtrženo a sečteno, ČGF Zelenou kartu či Zkoušku golfové způsobilosti nezrušila, jen název změnila na Osvědčení pro hru na hřišti a v proceduře vedoucí k jeho získání klade větší důraz na znalost etikety a bezpečného pohybu po hřišti než na devět uhraných stablefordových bodů na devíti jamkách. Druhým dechem ČGF revitalizuje roli klubů (ta se samozřejmě nezměnila, jen nebyla dosud plně vnímána) a zavádí osobu garanta, který začínajícímu hráči vystaví osvědčení a posléze bude u jeho jména trvale evidován na serveru ČGF, jakmile hráč vstoupí do klubu či Centrální Mimoklubové Registrace (CMR). Synergickým efektem všech snah ČGF by mělo být odstranění někdy až přehnané finanční náročnosti spojené s možností vstoupit na golfové hřiště.

 OSVĚDČENÍ NENÍ HENDIKEP

Častou otázkou také je, jaký je rozdíl mezi Osvědčením pro hru na hřišti a hendikepem 54. Zásadní! Osvědčení dosvědčuje, že jeho držitel dosáhl určité herní i vědomostní úrovně, pokud jde o etiketu a pravidla golfu. A že je tudíž schopen samostatné hry na hřišti. Neznamená to však, že takovýto hráč má hendikep či že se může účastnit turnajů. K získání hendikepu hráč musí mít tzv. hendikepovou autoritu, kterou je buď klub, nebo CMR. Klub nebo CMR přidělují hráči počáteční hendikep při jeho registraci. Samozřejmě že přitom přihlédnou k předloženému osvědčení a osobě garanta. Klub však může hráči přidělit i nižší hendikep než 54, pokud k tomu jsou důvody. Nebo si naopak může vymínit splnění dalších podmínek (např. kontrolní hru s klubovým garantem) či hráčovo osvědčení dokonce odmítnout. To třeba v případě, že akceptuje osvědčení jen od vyjmenovaných garantů. Další častou otázkou je, zda držitelé osvědčení mohou bez potíží hrát na hřištích v Čechách či zahraničí. Odpověď není jednoznačná, neboť to je v kompetenci provozovatelů hřišť. Provozovatel hřiště může stanovit hendikepový limit pro hru (např. muži do hendikepu 28, ženy do hendikepu 36), může umožnit hru i držitelům osvědčení či dokonce nemusí od hráčů požadovat vůbec nic. Před první návštěvou hřiště je proto dobré si tuto skutečnost ověřit. I dnes totiž existují hráči, kteří složili zkoušku na Zelenou kartu nebo Zkoušku golfové způsobilosti, ale hendikep nemají, neboť nevstoupili a ani nehodlají vstoupit do žádného klubu. Stejně tomu bude i v budoucnu, kdy bude existovat skupina hráčů disponujících jen Osvědčením pro hru na hřišti, kteří se budou golfu věnovat výhradně rekreačně.

 Z OSTUDY KABÁT

Nemůže se stát, že garant zneužije svého postavení a bude osvědčení vystavovat i hráčům, kterým by neměl? I takovéto otázky se objevují a jsou zcela logické. Zvlášť když jediným trestem za garantovu případnou nepoctivost bude z ostudy kabát. Ano, stát se to může, ale s nepoctivci jsme se přece setkávali i dříve. Lidské selhání vyloučit nelze, ať už chybujícím je úplatný profesionál či neodpovědný garant. Že by si po prvním maléru takovýto garant už neměl ani „škrtnout", je zřejmé a kluby na to ve svém zájmu určitě dohlédnou.
autor ČGF

Upoutávka

Hledáme dětské talenty od 3 let po celý rok!!!