Většina golfistů hraje golf rekreačně. I bez úmyslu věnovat se golfu příliš aktivně
se nicméně řada hráčů rozhodne získat zkušenosti z „velkých" golfových hřišť. Co hra na takovém hřišti obnáší ?


Golfový „řidičák"

Pro hru se vším všudy na mistrovských hřištích je potřeba získat oprávnění, které vyjadřuje nejen golfistovu způsobilost ke hře na hřišti libovolné obtížnosti, ale hlavně jeho povědomí o bezpečnosti hry, pravidlech a šetrnosti vůči hřišti. Toto oprávnění, označované dříve zelená karta, dnes držení hendikepu, je možné získat absolvováním zkoušky u oprávněné osoby - informaci získáte v jednotlivých klubech. Zkouška sestává z teoretické části (znalost pravidel hry, ale i pohybu po hřišti) a praktické části v podobě odehrání několika jamek (je potřeba dosáhnout určitého výsledku a zároveň při hře správně postupovat). Je možné zkusit zkoušku po samostatné přípravě přímo (poplatek zhruba 2000 až 4000 Kč), nebo je možné domluvit sérii přípravných tréninků zakončenou zkouškou (cena závisí na počtu a rozsahu domluvených tréninků - jedna lekce bývá zpoplatněna 400 až 700 Kč - bližší informace na našich stránkách, popř. přímo na sportovišti). Uvedené cenové relace znatelně klesají při skupinových trénincích, naopak mohou růst u proslavených trenérských osobností.


Tréninky s trenérem

Golfová hra je technicky složitá a není prakticky možné naučit se dokonalý švih bez cizí pomoci a kontroly. Do určité míry mohou při tréninku radou pomoci přátelé golfisti, zejména jsou-li podstatně zkušenější a zdatnější. Nejjistější cestou ke zlepšení golfových výsledků je ovšem absolvovat trénink s profesionálním trenérem. Slabší hráči potřebují tréninky častěji, zdatným hráčům stačí krátká kontrola švihu jednou za delší časové období. Forem tréninku je celá řada a tomu také odpovídá finanční náročnost. Pro hrubou představu viz výše, bod golfový „řidičák".


Kompletní výbava

Kompletní výbava (hole, bag, vozík, míčky, rukavice, boty, golfový deštník) náročného hráče mívá hodnotu nejčastěji v rozmezí 20000 až 50000 a měla by vydržet na mnoho let (nicméně rukavice a boty se opotřebovávají, míčky ztrácejí). Hole si po mnoho let do značné míry uchovávají hodnotu a není problém je po letech prodat.


Děti na golfu

Umožnit dětem golfovou hru je díky zájmu mnohých klubů o mladé hráče poměrně snadné. Kluby často poskytují levné formy dětského členství i dětské tréninky. Roční náklady na straně rodičů proto bývají v řádu několika tisícikorun, nezřídka podstatně nižší než u jiných sportů. Zvýhodnění bývá zvykem poskytovat do určitého věku - při přechodu do dospělosti se podmínky ze strany klubů mění a jejich výhodnost závisí na mnoha okolnostech (např. úspěších hráče). S ohledem na růst dětí je potřeba počítat s potřebou obměňovat vždy po nějaké době výbavu. Nové dětské golfové sety bývají dostupné v cenách zhruba 1000 až 6000 Kč dle věku a pokročilosti hráče. Také v tomto případě je vhodné zajímat se o levnější nabídky golfových bazarů.


Hra na mistrovském hřišti

Hra na mistrovských hřištích , resp. na hřištích vyžadujících od hráčů „držení handicapu" (viz výše bod golfový „řidičák") bývá zpoplatněna poplatkem zvaným green-fee (fí, fíčko) nejčastěji za odehrané kolo, méně často za celý den. Výše poplatku závisí na mnoha okolnostech a pohybuje se, hrubě zjednodušeno, mezi 500 a 3000 Kč, na většině kvalitních 18-jamkových hřišť lze nejčastěji očekávat fee v rozmezí 1500 až 2000 Kč. Výše poplatku většinou kopíruje kvalitu hřiště - dražší jsou hřiště pečlivěji architektonicky navržená (nejde jen o vizuální dojem, ale i o smysluplnost hry) či pečlivěji udržovaná. Vliv na konkrétní výši green-fee mají dále okolnosti:

 

  • 9-jamkové hřiště je levnější než 18-jamkové
  • víkendy jsou dražší než pracovní dny
  • večerní, či jinak méně atraktivní hodiny jsou levnější
  • mládež a studenti mívají výrazné slevy
  • v rámci podpory soutěžení jsou pořádány turnaje s razantně sníženým green-fee
  • členové jakéhokoliv českého klubu jsou zároveň členy České golfové federace a mají v mnoha případech na jiných českých hřištích green-fee levnější o několik set Kč
  • členové klubů s reciprocitou mívají výrazné slevy na vybraných hřištích
  • členové klubů hrají na domácím hřišti za zvlášť výhodných podmínek.

Účasti v turnajích

Většina klubů pořádá v průběhu roku mnoho turnajů (v průměru jednou až dvakrát za týden na klub) určených široké golfové veřejnosti, přičemž pouze občas je účast omezena pouze na členy klubu apod. U většiny turnajů je vyžadováno držení hendikepu. Turnaje jsou většinou pořádány v řadě kategorií, aby byla umožněna smysluplná účast a rozumná šance na umístění hráčům všech výkonností. Mimo green-fee (viz výše) se hradí startovací poplatek, u běžných turnajů obvykle 100 ač 300 korun. V mnoha případech bývá nabízena zvýhodněná kombinace green-fee a startovního poplatku - takováto kombinace nezřídka sníží náklady na hru o třetinu (oproti hře na tomtéž hřišti mimo turnaj).


Členství v klubech

Členstvím v klubu získá hráč především možnost využívat klubové hřiště, tréninková zařízení a vše co klub poskytuje a to za speciálních podmínek, obvykle zcela zdarma, respektive za jednorázový roční poplatek. Členství v klubu není podmínkou hry na mistrovských hřištích, tou je především držení hendikepu. Členové klubů mají nicméně obecně řadu výhod, jejichž vysvětlení jde za rámec tohoto informativního textu. V ideálním případě kluby působí nejen jako sportovní, ale také společenské zázemí svých členů. Dle zaměření, velikosti a jiných parametrů klubu se značně liší podmínky členství. Vstupní poplatky k získání neomezeného členství bývají několik desítek, ale také stovek tisíc korun - odtud plyne pověst golfu jakožto běžně nepřístupného sportu. Ke vstupu do drahého klubu však golfistu nic nenutí - zdejší golfové prostředí nabízí dostatek dalších možností, jak poznat to nejlepší z golfu jakožto mimořádně zábavné hry i jako technicky náročného, ale zároveň přístupného a odměňujícího sportu. Česká golfová federace poskytuje zájemcům o golf bez příslušnosti ke konkrétnímu klubu tzv. Centrální mimoklubovou registraci (CMR), která za velmi výhodných podmínek poskytne hráči řadu výhod jinak dostupných pouze členům klubů (více viz rubrika ČGF sekce CMR).


Poznámka: je zvykem, že mládež a studenti mají různé slevy zejména na nejrůznějších poplatcích za hru, až do 50%,


Poznámka: tento přehled je jen orientační a v jednotlivých případech se může od konkrétních cenových relací lišit. Nepochybně je možné nalézt golfová zařízení oproti tomuto odhadu dražší, ale zrovna tak levnější. Odhad vychází z relací běžných počátkem roku 2009.

 

převzato z cgf.cz akce Zkus Golf

Upoutávka

Hledáme dětské talenty od 3 let po celý rok!!!